Czcionka:

Kontrast:

logo Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Słupsku

NUMER TELEFONU
59 843 12 91

Jesteś tutaj:   Oddział...Laboratorium Badania ŻywnościZałatwianie spraw, praktyczne informacje
2018-10-31
drukuj

Laboratorium Badania Żywności - Załatwianie spraw

Laboratorium Badania Żywności wykonuje badania zgodnie z zakresem badań.

 

Przed rozpoczęciem badań sporządzana jest z klientem umowa zwana dalej Umową-zleceniemoraz Protokół uzgodnień.

 

Podpisanie tych dokumentów uruchamia realizację badań. Wypełniany jest również

Protokół poboru próbek do badań w Laboratorium PBŻ na zlecenie klienta zewnętrznego.

 

Zawieranie umów-zleceń i przyjmowanie próbek:

Od poniedziałku do- środy w godzinach 8:00 - 13:00.

osobiście w siedzibie PSSE w Słupsku w pokoju 233 (wejście główne, II piętro)

 

 

Wstępne informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem: (59) 843-12-91 wew. 61

kontaktując się z kierownikiem PBŻ M. Dzięcioł lub osobą upoważnioną.

 

 

Podczas uzgadniania bierze się pod uwagę następujące czynniki:

 

  • wymagania klienta łącznie z metodami, które mają być zastosowane (wymagania i metody muszą być jasno określone),
  • możliwości i środki laboratorium potrzebne do realizacji zlecenia,
  • termin realizacji,
  • cenę badań.


Koszty badań naliczane są na podstawie cennika usług obowiązującego w PSSE w Słupsku.


Wszelkie różnice pomiędzy zamówieniem (ofertą) klienta a umową, powinny być wyjaśnione przed rozpoczęciem prac.

 

Ustalenia zawarte w Umowie-zleceniu i Protokole uzgodnień są obowiązujące dla obu stron od momentu ich podpisania. Wprowadzenie dodatkowych ustaleń lub ich zmiana wymaga zgody obu stron wyrażonej w formie aneksu do Umowy-zlecenia.

 

Laboratorium wykonuje badania mikrobiologiczne środków spożywczych i wymazów czystościowych

w oparciu o metody znormalizowane, a stosowane metody badawcze są akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji (nr Certyfikatu Akredytacji: AB 572).

 

Laboratorium przeprowadza ocenę składu i znakowania środków spożywczych, w oparciu o obowiązujące przepisy.


Laboratorium służy pomocą przy ustalaniu zakresu badań.


Badania są prowadzone przez kompetentny i doświadczony personel.

Wysoki poziom wykonywanych badań potwierdzają wyniki systematycznego uczestnictwa

w krajowych i międzynarodowych badaniach biegłości.

 

Laboratorium Badań Żywności Oddziału Laboratoryjnego PSSE w Słupsku wydaje atesty:

 

  • na grzyby świeże (bezpłatne),
  • na grzyby suszone (płatne),

w oparciu o rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych, środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy (Dz. U. Nr 115, poz. 672 z późn.zm.).

 

Wzory stosowanych Umów-Zleceń i Protokołu uzgodnień wraz z przykładami ich wypełnienia podano w plikach pdf – poniżej

Pliki do pobrania

  • Wzór umowy-zlecenia306.91 KB (pdf) pobierz
  • Wzór protokołu uzgodnień311.26 KB (pdf) pobierz
  • wzór Protokołu poboru próbek do badań w Laboratorium PBŻ na zlecenie klienta zewnętrznego126.1 KB (pdf) pobierz
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Słupsku © 2015 - 2019