×

UWAGA!!!
Strona archiwalnaZapraszamy na nową stronę Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemilogicznej w Słupsku

www.gov.pl/web/psse-slupsk
 
 

Czcionka:

Kontrast:

logo Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Słupsku

STRONA ARCHIWALNA

Jesteś tutaj:   Oddział...Laboratorium Badania Wody, Gleby i PowietrzaZałatwianie spraw, praktyczne informacje
2020-10-02
drukuj

Laboratorium Badania Wody Gleby i Powietrza - Załatwianie spraw

 Laboratorium Badania Wody, Gleby i Powietrza wykonuje badania zgodnie z zakresem badań.

 

Uwaga !!

 

od dnia 5.10.2020 r. do odwołania

 

wstrzymuje się wykonywanie wszystkich badań przez

 

Laboratorium Badania Wody, Gleby i Powietrza.

 

 

Zawieranie umów-zleceń od poniedziałku do piątku

w godzinach 7:30 - 15:05 pokój nr 302 (wejście główne, III piętro)

 

Przyjmowanie próbek do badań (pobranych przez certyfikowanego próbkobiorcę)

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 13:30

po uzgodnieniu terminu pokój nr 302  (wejście główne, III piętro)

 

 

Kontakt: tel. 59 8431-291 w.28, fax 59 8438-155 e-mail: psse.slupsk@pis.gov.pl lubkpbw@psse.slupsk

Joanna Maćkowiak, Marzena Dargac, Barbara Wargin

 

Podstawą do rozpoczęcia procesu zawierania umowy z klientem jest złożenie przez niego zlecenia na piśmie, przesłanie faxem lub ustne zgłoszenie zamiaru zawarcia umowy. Przed przystąpieniem do prac sporządzana jest z klientem umowa zwana dalej Umową zleceniem oraz Protokół uzgodnień. Czynności te wykonuje Kierownik Laboratorium lub osoba przez niego upoważniona.

Jeden egzemplarz tych dokumentów jest przekazywany klientowi (wraz z fakturą), drugi pozostaje w Laboratorium.


Podczas uzgadniania bierze się pod uwagę następujące czynniki:

  • wymagania klienta łącznie z metodami, które mają być zastosowane (wymagania i metody muszą być jasno określone)
  • możliwości i środki laboratorium potrzebne do realizacji zlecenia
  • termin realizacji
  • cenę badań

 

Koszty badań naliczane są na podstawie cennika usług obowiązującego w PSSE w Słupsku.


Wszelkie różnice pomiędzy zamówieniem (ofertą) klienta a umową, powinny być wyjaśnione przed rozpoczęciem prac.

 

Podpisane Protokołu uzgodnień i Umowy-zlecenia uruchamia realizację badań. W przypadku klienta wewnętrznego (jednostki organizacyjne PIS) możliwe jest prowadzenie badań wg umowy ustnej, do czasu sformalizowania wymagań.

 

Ustalenia zawarte w Umowie-zleceniu i Protokole uzgodnień są obowiązujące dla obu stron od momentu ich podpisania. Wprowadzenie dodatkowych ustaleń lub ich zmiana wymaga zgody obu stron wyrażonej w formie aneksu do Umowy-zlecenia.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Słupsku © 2015 - 2021