Czcionka:

Kontrast:

logo Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Słupsku

NUMER TELEFONU
59 843 12 91

Jesteś tutaj:   Oddział Nadzoru...Stanowiska pracy ds. Higieny Dzieci i MłodzieżyZadania
2015-06-07
drukuj

Zadania Stanowisk Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży

Do zadań Stanowisk pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży należy:

 1. zadania ogóne:
  1. kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych, szkołach wyższych oraz w ośrodkach wypoczynku dzieci i młodzieży,
  2. sprawowanie bieżącego nadzoru nad warunkami higieny procesów nauczania,
  3. kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne pomieszczeń, sprzętu użytkowego w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych, szkołach wyższych oraz w ośrodkach wypoczynku dzieci i młodzieży.
 2. zadania szczegółowe:
  1. prowadzenie ewidencji obiektów objętych nadzorem, rejestrów związanych z postępowaniem administracyjnym i mandatów karnych,
  2. ustalanie kierunków działania w celu zapewnienia należytego stanu sanitarno-higienicznego placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczych, szkół wyższych oraz ośrodków wypoczynku dzieci i młodzieży,
  3. nadzór nad warunkami higienicznymi środowiska dziecięco-młodzieżowego w żłobkach, placówkach oświatowo-wychowawczych i opiekuńczych, szkołach wyższych oraz ośrodkach wypoczynku dzieci i młodzieży,
  4. nadzór nad warunkami higieny procesów nauczania,
  5. kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dla pomieszczeń i sprzętu używanego w szkołach i innych placówkach,
  6. opracowywanie ocen stanu higieniczno-sanitarnego obiektów oświatowo-wychowawczych,
  7. wystąpienia w sprawie stanu i warunków sanitarnych do organów prowadzących placówki oświatowo-wychowawcze,
  8. prowadzenie istotnych ze względów zdrowotnych spraw problemowych dotyczących środowiska dzieci i młodzieży – ocena, pomiary, próby, decyzje, kontrole doraźne,
  9. prowadzenie dokumentacji nadzorowanych obiektów, sporządzanie planów pracy i sprawozdań,
  10. przygotowywania projektów decyzji i wykonywania czynności w postępowaniu administracyjnym i w postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
  11. współpraca z SZNS w zakresie opiniowania projektów i odbioru obiektów pod względem higieniczno-sanitarnym,
  12. współpraca z komórkami organizacyjnymi Stacji w sprawach dotyczących zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych, zbiorowych zatruć i innych związanych z ochroną zdrowia dzieci i młodzieży w środowisku żłobkowym, przedszkolnym, szkolnym i placówkach wypoczynku,
  13. współudział w tworzeniu szkół promujących zdrowie, współdziałanie z organami administracji oświatowej, państwowej oraz innymi instytucjami i organizacjami w sprawach ochrony zdrowia dzieci i młodzieży.
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Słupsku © 2015 - 2019