Czcionka:

Kontrast:

logo Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Słupsku

NUMER TELEFONU
59 843 12 91

Jesteś tutaj:   OfertaZbędne i zużyte składniki majątkowe
2018-05-17
drukuj

Zbędne i zużyte składniki majątkowe

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słupsku działając na podstawie § 38 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. z 2017 r. poz. 729)  informuje, że posiada do nieodpłatnego przekazania innej jednostce budżetowej na czas nieoznaczony, bez zastrzeżenia obowiązku zwrotu składnika majątku ruchomego z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych:

 

Szafa chłodnicza Geco

Typ: G-209

Rok produkcji: 1997

Numer fabryczny: 14160

Moc urządzenia: 330W

Napięcie:  220/50Hz

Numer  normy:  PN-88/A-55654

           

 

Stan techniczny: szafa chłodnicza sprawna technicznie.

 

Nieodpłatne przekazanie składnika majątku ruchomego może nastąpić na pisemny wniosek podmiotów określonych w § 38 w/w rozporządzenia.

Wniosek o nieodpłatne przekazanie składnika majątku ruchomego należy kierować do Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słupsku ul. Piotra Skargi 8, 76-200 Słupsk do dnia 31.05.2018 r.

Osobą upoważniona do kontaktu w w/w sprawie jest Pani Katarzyna Iwan w PSSE w Słupsku tel. 59 843 12 91.

Pliki do pobrania

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Słupsku © 2015 - 2019