Czcionka:

Kontrast:

logo Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Słupsku

NUMER TELEFONU
59 843 12 91

Jesteś tutaj:   OfertaLaboratorium
2018-11-30
drukuj

Laboratorium

Oddział Laboratoryjny wykonuje odpłatnie badania mikrobiologiczne, chemiczne i fizyczne w dziedzinach:

–  badania chemiczne, analityka chemiczna
–  badania kliniczne medyczne i weterynaryjne
–  badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne)
–  badania mikrobiologiczne
–  badania właściwości fizycznych
następujących próbek:
–  obiekty i materiały biologiczne przeznaczone do badań
–  próbki środowiskowe, powietrze, woda, gleba, osady i ścieki
–  wyroby konsumpcyjne przeznaczone dla ludzi – w tym żywność.

 

Oddział Laboratoryjny posiada certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji dla laboratorium badawczego nr AB 572.
Badania wykonywane są metodami podanymi w polskich normach lub opracowanymi w laboratorium (procedury badawcze).
Z klientami zawierana jest umowa-zlecenie precyzująca szczegóły wykonania badań.

 

Więcej informacji w zakładkach dotyczących poszczególnych laboratoriów. 

 

http://psse.slupsk.pl/index.php?k=14

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Słupsku © 2015 - 2019