Czcionka:

Kontrast:

logo Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Słupsku

NUMER TELEFONU
59 843 12 91

Jesteś tutaj:   OrganizacjaStatus prawny
2015-04-08
drukuj

Status prawny

 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Słupsku jest podmiotem leczniczym prowadzonym w formie jednostki budżetowej w stosunku, do którego uprawnienia podmiotu tworzącego posiada Wojewoda Pomorski.
 2. Powiatowa Stacja wpisana jest do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Pomorskiego pod numerem księgi rejestrowej 000000024090.
 3. Powiatowa Stacja prowadzi działalność w formie jednostki budżetowej i jest dysponentem środków budżetowych trzeciego stopnia w zakresie wykonywania budżetu państwa.
 4. Siedzibą Powiatowej Stacji jest miasto Słupsk.
 5. Obszarem działania Powiatowej Stacji jest miasto na prawach powiatu Słupsk i powiat słupski tj. terytorium obejmujące miasto Ustkę oraz gminy: Damnicę, Dębnicę Kaszubską, Główczyce, Kępice, Kobylnicę, Potęgowo, Słupsk, Smołdzino i Ustkę.
 6. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Słupsku działa na podstawie aktów prawnych:
  • Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263, z późn. zmianami)
  • Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217)
  • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.)
  • Ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2009 r. Nr 31, poz. 206, z późn. zm.)
  • Innych aktów prawnych dotyczących organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, podmiotów leczniczych finansowanych z budżetu państwa i jednostek budżetowych.
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Słupsku © 2015 - 2019