Czcionka:

Kontrast:

logo Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Słupsku

NUMER TELEFONU
59 843 12 91

Jesteś tutaj:   InformacjeRejestry, ewidencje i archiwa
2018-07-20
drukuj

Rejestry, ewidencje i archiwa

Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słupsku  jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku.

Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słupsku, prowadzony wg rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych (Dz. U. z 2015, poz. 719), dostępny jest do wglądu w siedzibie Administratora Danych Osobowych – Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słupsku przy ul. Piotra Skargi 8.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Słupsku prowadzi następujące rejestry i ewidencje:

 1. Rejestr skarg i wniosków,
 2. Rejestr zarządzeń wewnętrznych Dyrektora PSSE,
 3. Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw,
 4. Rejestr pism wpływających i wypływających,
 5. Rejestr wydanych decyzji, postanowień i opinii,
 6. Rejestr mandatów karnych,
 7. Rejestr spraw skierowanych do sądu,
 8. Rejestr nosicieli antygenu Hbs,
 9. Rejestr nosicieli wirusa HCV,
 10. Rejestr stałych nosicieli duru brzusznego,
 11. Rejestr ozdrowieńców po zakażeniu pałeczkami Salmonella i Shigella
 12. Rejestr nosicieli pałeczek Salmonella i Shigella,
 13. Rejestr zatruć pokarmowych,
 14. Rejestry chorób zakaźnych podlegających opracowaniu wywiadem epidemiologicznym (prowadzonym według wytycznych GIS),
 15. Rejestr osób pokąsanych przez zwierzęta,
 16. Rejestr zgłoszeń osób podejrzanych o zatrucie środkami odurzającymi,
 17. Rejestr zgłoszonych niepożądanych odczynów poszczepiennych,
 18. Rejestr osób szczepionych przeciw wściekliźnie,
 19. Rejestr zawiadomień o zakażeniu gruźlicą,
 20. Rejestry w sprawie chorób zawodowych,
 21. Rejestr poboru próbek wody (do spożycia, z kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli, basenów i urządzeń atrakcji wodnych),
 22. Rejestr wyników badań (wody do spożycia, z kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli, basenów i urządzeń atrakcji wodnych), ewidencja elektroniczna,
 23. Wykaz kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli,
 24. Wykaz pracowników PSSE w Słupsku uprawnionych do poboru próbek wody (do spożycia, z kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli, basenów i urządzeń atrakcji wodnych),
 25. Rejestr obiektów objętych nadzorem PSSE w Słupsku,
 26. Rejestr świadectw jakości zdrowotnej środków spożywczych przywożonych z zagranicy,
 27. Rejestr próbek pobranych w ramach urzędowej kontroli żywności,
 28. Rejestr spraw prowadzonych w systemie RASFF i RAPEX,
 29. Rejestr narażeń na czynniki szkodliwe w miejscu pracy.  

Składnica akt PSSE w Słupsku mieszcząca się w budynku przy ul. Piotra Skargi 8 prowadzi archiwizację zgodnie z obowiązującą Instrukcją o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego.

Dane zawarte w prowadzonych rejestrach i ewidencjach nie są ogólnodostępne

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Słupsku © 2015 - 2019