Czcionka:

Kontrast:

logo Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Słupsku

NUMER TELEFONU
59 843 12 91

Jesteś tutaj:   Oddział Nadzoru...Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i PUZadania
2015-07-07
drukuj

Zadania Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i PU

Do zadań Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i PU należy:

 1. zadania ogóne:
  1. kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne warunków produkcji, transportu, przechowywania  i sprzedaży żywności oraz warunków żywienia zbiorowego,
  2. nadzór nad bezpieczeństwem i jakością zdrowotną żywności,
  3. kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne warunków zdrowotnych produkcji i obrotu przedmiotami użytku, materiałów i  wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, kosmetyków oraz innymi wyrobami mogącymi mieć wpływ na zdrowie ludzi.
 2. zadania szczegółowe:
  1. urzędowe kontrole w zakładach produkujących i wprowadzających do obrotu żywność, zakładach żywienia zbiorowego oraz  środkach transportu żywności, zakładach produkcji i dystrybucji  materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków. Prowadzenie ewidencji i całości dokumentacji związanej z sprawowanym nadzorem,
  2. pobieranie próbek do badań laboratoryjnych żywności, wyrobów do kontaktu z żywnością i kosmetyków oraz ocena ich jakości zdrowotnej,
  3. planowanie kontroli, sporządzanie planu poboru próbek oraz sprawozdawczość z nadzoru nad bezpieczeństwem żywności, wyrobami do kontaktu z żywnością i kosmetykami,
  4. uczestniczenie w systemie wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych, niebezpiecznych materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością (RASFF) oraz kosmetykach (RAPEX),
  5. nadzór nad środkami spożywczymi, materiałami i wyrobami do kontaktu z żywnością oraz kosmetykami zgłoszonymi do granicznej kontroli na terenie działalności PPIS w Słupsku,
  6. zatwierdzanie i rejestracja zakładów produkcji i obrotu żywnością oraz zakładów żywieniowych,
  7. przygotowywania projektów decyzji i wykonywania czynności w postępowaniu administracyjnym i w postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
  8. współpraca z SZNS w zakresie opiniowania projektów i odbioru obiektów żywieniowo-żywnościowych  pod względem  higieniczno-sanitarnym i technologicznym,
  9. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Stacji w sprawach dotyczących zapobiegania i zwalczania: chorób zakaźnych i pasożytniczych, zbiorowych zatruć pokarmowych, negatywnego wpływu czynników chemicznych na zdrowie ludzi,
  10. popularyzacja zasad higieny i racjonalnego żywienia,
  11. współpraca z innymi jednostkami kontrolnymi oraz  z jednostkami samorządowymi w zakresie bezpieczeństwa żywności.
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Słupsku © 2015 - 2019