Czcionka:

Kontrast:

logo Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Słupsku

NUMER TELEFONU
59 843 12 91

Jesteś tutaj:   Oddział Nadzoru...Sekcja Higieny PracyZadania
2015-06-23
drukuj

Zadania Sekcji Higieny Pracy

Do zadań Sekcji Higieny Pracy należy:

 1. nadzór nad warunkami higieny pracy w zakładach pracy,
 2. kontrola warunków zdrowotnych środowiska pracy, a zwłaszcza zapobieganie powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy,
 3. kontrola przestrzegania przepisów w zakresie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach,
 4. kontrola przestrzegania przepisów w zakresie ustawy o produktach biobójczych,
 5. kontrola przestrzegania przepisów w zakresie rozporządzenia w sprawie detergentów,
 6. kontrola przestrzegania przepisów w zakresie narażenia zawodowego pracowników na   czynniki rakotwórcze i mutagenne w środowisku pracy,
 7. kontrola przestrzegania przepisów w zakresie narażenia zawodowego pracowników na czynniki biologiczne w środowisku pracy,
 8. prowadzenie nadzoru nad prekursorami narkotyków kategorii 2 i kategorii 3,
 9. analiza wyników badań środowiskowych czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowiskach pracy,
 10. współpraca w zakresie ww. zadań z innymi służbami (Państwową Inspekcją Pracy, służbą medycyny pracy, Państwową Inspekcją Handlową, Policją, organami samorządu terytorialnego),
 11. prowadzenie spraw dotyczących chorób zawodowych,
 12. gromadzenie i opracowywanie danych statystycznych dotyczących środowiska pracy,
 13. opracowywanie planów pracy i zamierzeń oraz ich terminowa realizacja,
 14. opracowywanie bieżących zagadnień problemowych zlecanych przez Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego,
 15. udzielanie porad i informacji w zakresie zagadnień merytorycznych dotyczących higieny  pracy,
 16.  udział w dodatkowych czynnościach zlecanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Słupsku © 2015 - 2019