Czcionka:

Kontrast:

logo Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Słupsku

NUMER TELEFONU
59 843 12 91

Jesteś tutaj:   Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji ZdrowiaProgramy
2019-01-14
drukuj

Programy Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

  1. Krajowy Program Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV ma na celu podniesienie poziomu wiedzy na temat HIV/AIDS, zmniejszenie liczby zakażeń HIV drogą ryzykownych zachowań.

  2. Bieg po zdrowie - pogram skierowany jest do uczniów klas IV szkół podstawowych, ich rodziców i nauczycieli. Celem programu jest zapobieganie paleniu tytoniu przez obecnych i potencjalnych przyszłych palaczy oraz kształtowanie nawyków dbania o zdrowie własne i swoich bliskich poprzez wdrażanie profilaktyki antynikotynowej.

  3. Projekt pt. „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”. Głównym celem Projektu jest ograniczenie używania tytoniu, alkoholu i innych substancji psychoaktywnych przez kobiety w wieku prokreacyjnym tj. między 15 a 49 rokiem życia. Pozostałymi beneficjentami są rodziny kobiet z grupy docelowej, personel medyczny.

    W ramach projektu realizowany jest program edukacyjny: „ARS, czyli jak dbać o miłość?” Celem programu jest ograniczenie niekorzystnych następstw zdrowotnych, prokreacyjnych i społecznych związanych z używaniem i nadużywaniem substancji psychoaktywnych przez młodzież wchodzącą w dorosłe życie (15 – 19). Program ma wzbudzić u nastolatków refleksję nad ważnymi dla nich wartościami. Jego oryginalnym założeniem jest otwarte i konsekwentne odwołanie się do najbardziej cenionej wartości w życiu ludzkim jaką jest miłość, a mniej do dotychczas stosowanych motywów w rodzaju zdrowia jako takiego lub wolności jako takiej. Zdrowie i wolność są tu rozumiane jako elementy sprzyjające odpowiedzialnej miłości oraz zdrowiu i prawidłowemu rozwojowi kolejnego pokolenia.

  4. Trzymaj Formę – program profilaktyki w zakresie otyłości przeznaczony dla uczniów klas gimnazjalnych i starszych klas szkół podstawowych.

    Celem programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.

  5. „Znamię? Znam je!” - program skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych. Celem programu jest profilaktyka i wczesne wykrywanie zachorowań na czerniaka oraz dostarczanie wiedzy nt. odpowiedzialnego korzystania z solariów i właściwej ochrony przed promieniowaniem UV.

  6. „Podstępne WZW” - program skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych. Celem programu jest profilaktyka zakażeń HBV i HCV, podniesienie poziomu wiedzy na temat infekcji wywołanych przez wirusa zapalenia wątroby typu B i C.
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Słupsku © 2015 - 2019