Czcionka:

Kontrast:

logo Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Słupsku

NUMER TELEFONU
59 843 12 91

Jesteś tutaj:   Oddział Nadzoru SanitarnegoStanowiska pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru SanitarnegoTryb postępowania przy zajmowaniu ...
2020-05-19
drukuj

Tryb postępowania przy zajmowaniu stanowiska w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym na podstawie art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Zgodnie z art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zmianami) organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej zajmuje stanowisko w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym poprzez wydanie opinii o wykonaniu obiektu budowlanego zgodnie z projektem budowlanym po przeprowadzeniu kontroli obiektu. Jednocześnie z godnie z art. 56 ust. 2 ww. ustawy niezajęcie stanowiska przez organ w terminie 14 dni traktuje się jako niezgłoszenie sprzeciwu lub uwag (milczące załatwienie sprawy).

 

  1. w związku z art. 15 zzs ust. 8 ustawy z dnia 31 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U z 2020 r. poz. 374 z późn. zmianami) w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg terminu na milczące załatwienie sprawy nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres;

  2. na podstawie art. 15 zzs ust. 9 ww. ustawy z dnia 31.03.2020 r. w okresie  stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii organ może wydać odpowiednio zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do użytkowania obiektu.

Wykaz dokumentów niezbędnych do uzyskania zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do użytkowania obiektu, które należy doręczyć do organu za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej uzgadniany jest indywidualnie, po kontakcie  telefonicznym z przedstawicielem PPIS w Słupsku pod nr telefonu 59 8431291 wew. 42.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Słupsku © 2015 - 2020