Czcionka:

Kontrast:

logo Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Słupsku

NUMER TELEFONU
59 843 12 91

Jesteś tutaj:   OfertaPracaOferta pracy w PSSE Słupsk
2019-08-13
drukuj

Oferta pracy w PSSE Słupsk

STANOWISKO : MŁODSZY ASYSTENT W SEKCJI HIGIENY ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PU

WARUNKI PRACY:

 • Wymiar etatu – 1 etat (godziny pracy od 7:30 do 15.05)
 • Miejsce wykonywania pracy - Słupsk, ul. Piotra Skargi 8

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • Wykształcenie wyższe mające zastosowanie w Państwowej Inspekcji Sanitarnej  (technologia żywności i żywienie człowieka, biotechnologia, lub inne)
 • Minimum 1 rok stażu pracy
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera – pakiet MS Office oraz program Excel

ZAKRES ZADAŃ:

 • współudział w opracowywaniu planów pracy Sekcji oraz wymaganej sprawozdawczości rocznej i okresowej,
 • sprawowanie nadzoru w podległych zakładach znajdujących się na terenie działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku w ramach urzędowej kontroli zgodnie z obowiązującymi procedurami w tym zakresie i zatwierdzonym harmonogramem kontroli,
 • współudział w prowadzeniu obowiązujących rejestrów i innej dokumentacji prowadzonych przez Stację,
 • znajomość prawa żywnościowego.

DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE:

 • Dokładność, sumienność, umiejętność współpracy w zespole, kultura osobista

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 2. List motywacyjny, CV
 3. Podpisane oświadczenie kandydata dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych (w załączniku).

----------------------------------------------------------------------------

STANOWISKO: MŁODSZY ASYSTENT W SEKCJI EPIDEMIOLOGII

WARUNKI PRACY:

 • Wymiar etatu – 1 etat (godziny pracy od 07:30 do 15:05)
 • Miejsce wykonywania pracy – PSSE w Słupsku, ul. Piotra Skargi 8

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

• Wykształcenie wyższe mające zastosowanie w Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( biologia, zdrowie publiczne)
• Minimum 1 rok stażu pracy
• Bardzo dobra znajomość obsługi komputera oraz obsługi programów pakietu MS Office

ZAKRES ZADAŃ:

 • Prowadzenie rejestrów zakażeń i chorób zakaźnych.
 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych objętych programem badań statystycznych statystyki publicznej.
 • Monitorowanie sytuacji epidemiologicznej na terenie powiatu słupskiego i miasta Słupska.
 • Przeprowadzanie wywiadów epidemiologicznych.
 • Udział w opracowywaniu ognisk chorób przenoszonych drogą pokarmową.
 • Sprawowanie nadzoru w zakresie warunków higieniczno-sanitarnych, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne w podmiotach leczniczych oraz miejscach realizacji zawodowych praktyk lekarskich i pielęgniarskich.

DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE:

 • Dokładność, sumienność, umiejętność współpracy w zespole, kultura osobista

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 2. List motywacyjny, CV
 3. Podpisane oświadczenie kandydata dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych (w załączniku).

 ---------------------------------------------------------------------

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów do dnia 14.06.2019 r. na adres:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

ul. Piotra Skargi 8

76-200 Słupsk

w wersji elektronicznej na adres: psse.slupsk@pis.gov.pl

lub złożyć osobiście w Sekretariacie pokój nr 105 na I piętrze

 

Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Pliki do pobrania

 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych365.36 KB (pdf) pobierz
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Słupsku © 2015 - 2020