Czcionka:

Kontrast:

logo Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Słupsku

NUMER TELEFONU
59 843 12 91

Jesteś tutaj:   OfertaPracaOferta pracy w PSSE Słupsk
2019-05-21
drukuj

Oferta pracy w PSSE Słupsk

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SŁUPSKU POSZUKUJE KANDYDATA NA STANOWISKO: MŁODSZY ASYSTENT LABORATORIUM BADANIA WODY, GLEBY I POWIETRZA

 

WARUNKI PRACY:

 • Wymiar etatu – 1 etat (godziny pracy od 07:30 do 15:05)
 • Miejsce wykonywania pracy – PSSE w Słupsku, ul. Piotra Skargi 8

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • Wykształcenie wyższe (w tym licencjat) chemiczne, biochemiczne (preferowane inżynierskie)
 • Staż pracy: minimum 1 rok.

 

OCZEKIWANIA WOBEC KANDYDATA:

 • znajomość technik badań fizycznych i chemicznych,
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu podstawowym w piśmie,
 • Znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office).

 

ZAKRES ZADAŃ:

 • wykonywanie badań fizycznych (metoda konduktometryczna, nefelometryczna, potencjometryczna) i organoleptycznych wody,
 • wykonywanie badań chemicznych wody metodami:  spektrofotometryczną, miareczkową, turbidymetryczną, absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną,
 • prowadzenie zapisów dokumentujących otrzymane wyniki badań,
 • pobieranie próbek wody do badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych wody,
 • wdrażanie nowych metod fizykochemicznych wody,
 • walidacja /potwierdzenie w warunkach laboratorium metod stosowanych w laboratorium,
 • sterowanie jakością badań (kontrola jakości badań według ustalonych elementów kontroli, uczestnictwo w badaniach biegłości i badaniu próbek nieznanych personelowi),
 • analizowanie, interpretowanie i dokumentowanie wyników badań uzyskanych technikami sterowania jakością,
 • sprawowanie opieki nad przyrządami pomiarowymi, aparaturą badawczą, wzorcami, materiałami odniesienia (programy i plany potwierdzeń metrologicznych, programy i plany obsługi, konserwacji urządzeń),
 • sprawdzanie szkła miarowego oraz przyrządów w ramach potwierdzeń wewnętrznych,
 • wykonywanie czynności z substancjami niebezpiecznymi (trucizny, prekursory),
 • uczestnictwo w auditach wewnętrznych,
 • wdrażanie, utrzymywanie i doskonalenie systemu zarzadzania Oddziału Laboratoryjnego,
 • szacowanie ryzyk i szans,
 • prowadzenie szkoleń wewnętrznych w zakresie obsługi wyposażenia pomiarowego, technik i metod badawczych

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • List motywacyjny, CV,
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • Podpisane oświadczenie kandydata dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych (w  załączniku).

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów do dnia 14.06.2019 r. na adres:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

ul. Piotra Skargi 8

76-200 Słupsk

w wersji elektronicznej na adres: psse.slupsk@pis.gov.pl

lub złożyć osobiście w Sekretariacie pokój nr 105 na I piętrze

 

Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Pliki do pobrania

 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych365.36 KB (pdf) pobierz
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Słupsku © 2015 - 2019