Czcionka:

Kontrast:

logo Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Słupsku

NUMER TELEFONU
59 843 12 91

Jesteś tutaj:   Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji ZdrowiaDziałania - STOP DOPALACZOM
2015-11-25
drukuj

Działania - STOP DOPALACZOM

Dnia 29 października br. na terenie Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku odbyło się spotkanie szkoleniowo – warsztatowe w ramach programu profilaktyki uzależnień „Nie daj się oszukać” skierowane dla pedagogów i pielęgniarek szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych miasta Słupska i powiatu słupskiego. Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSEE w Słupsku brała udział w panelu dyskusyjno – warsztatowym nt. dopalaczy oraz innych środków psychoaktywnych.

 

Kolejnym elementem programu była konferencja zorganizowana w dniu 17 listopada br., skierowanej do dyrektorów placówek oświatowo - wychowawczych, pedagogów szkolnych, uczniów miasta Słupska i powiatu słupskiego. Uczestnicy konferencji mieli okazję wysłuchać interesujących wystąpień prelegentów. Pracownicy PSSE w Słupsku przedstawili prezentację nt. roli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku w walce ze środkami psychoaktywnymi – dopalaczami. W czasie trwania konferencji na terenie szkoły działał Punkt Mobilny PSSE „STOP DOPALACZOM”. Uczestnikom spotkania udzielano informacji dot. w/w tematu oraz rozdawano materiały informacyjno - edukacyjne.

 

Punkt Mobilny działał również dnia 18 listopada br. na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce. W tym dniu młodzież paląca mogła wykonać pomiar stężenia dwutlenku węgla w wydychanym powietrzu z okazji Światowego Dnia Rzucania Palenia Tytoniu.

Galeria zdjęć

Artykuły

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Słupsku © 2015 - 2019